Regulamin sklepu Antykwariat Internetowy TR

 • Zamówienia w sklepie można składać poprzez sklep internetowy bądź telefonicznie (tel. 500 388 772) lub e-mailem (antykwariattr@gmail.com).
 • Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych w formularzu danych oraz numeru telefonu umożliwiającego ewentualną weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.
 • Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 • Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki.
 • Za zakupy w sklepie można zapłacić w następującej formie: przelewem (przedpłatą) lub przy odbiorze (przesyłka pobraniowa) (zob. dział II, pkt 8. niniejszego regulaminu).
 • W terminie czternastu dni od dostarczenia zamówionego towaru drogą wysyłkową klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny.
 • Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 • Antykwariat nie wysyła poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej książek wydanych przed 1945 rokiem.

 

Pełna treść regulaminu:

I. Postanowienia ogólne

II. Realizacja zamówienia

III. Gwarancja zwrotu towaru i bezpieczna przesyłka

IV. Ochrona danych osobowych

V. Postanowienia końcowe

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Antykwariat Internetowy TR, działający pod adresem antykwariat-tr.bazarek.pl, jest prowadzony przez I n l i t t e r i s , NIP 5541641948, REGON 340074140, z siedzibą w M i ń s k u   M a z o w i e c k i m, ul. T o p o l o w a 10/10. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie Antykwariat Internetowy TR.
 2. Antykwariat Internetowy TR jest sklepem internetowym, za pośrednictwem którego użytkownicy mogą nabywać oferowane produkty.
 3. Dokonywanie zakupów w sklepie Antykwariat Internetowy TR wymaga akceptacji plików cookies przez przeglądarkę użytkownika.
 4. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.
 5. Aby było możliwe poprawne obliczenie kosztów przesyłki, klient powinien odpowiednio skonfigurować przeglądarkę internetową na swoim urządzeniu, tak aby mogła ona wykonywać skrypty JavaScript.
 6. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto.
 7. Zamówienia można składać za pośrednictwem internetowej strony sklepu (poprzez formularz dostępny w sklepie internetowym), pocztą elektroniczną lub telefonicznie (tel. 500 388 772). Możliwe jest także pisemne złożenie zamówienia poprzez pocztę tradycyjną — listem poleconym.
 8. Zamówienie dokonywane poprzez formularz elektroniczny polega na zlokalizowaniu odpowiedniego asortymentu, skorzystaniu z opcji dodania produktu do koszyka poprzez dedykowaną temu funkcję. Po potwierdzeniu wyboru Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
 9. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Również inne elementy oferty, jak zawartość zamówienia, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez klienta.
 10. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową (strona www, wiadomość e-mail) lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (telefonicznie lub e-mailem). W przypadku gdy klient złoży zamówienie telefonicznie, momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest moment przyjęcia zamówienia przez obsługę sklepu do realizacji.
 11. Oferowane w antykwariacie przedmioty (książki lub inne) są używane (chyba że w opisie produktu zaznaczono inaczej) — ich stan jest zależny od stopnia zużycia.

 

II. Realizacja zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych danych, umożliwiających otrzymanie przez klienta zamówionego towaru, oraz numeru telefonu pozwalającego na weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.
 2. Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna-sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.
 3. W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia.
 4. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.
 5. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy.
 6. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem.
 7. Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki.
 8. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

  Przelewem na rachunek bankowy.

  Dane do wpłaty:
  I N L I T T E R I S, ul. Topolowa 10/10
  05-300 Mińsk Mazowiecki

  ING Bank Śląski S.A.
  nr rachunku 63105018941000009070597340

  Towar jest wysyłany w ciągu 48 godzin po wpłynięciu kwoty na rachunek.

  Możliwa jest również płatność przy odbiorze przesyłki (przesyłka pobraniowa). Przesyłka pobraniowa jest wysyłana niezwłocznie po weryfikacji poprawności danych podanych w zamówieniu. Szczegółowe koszty przesyłek znajdują się na stronie antykwariatu: Formy i koszty dostawy.

 

III. Gwarancja zwrotu towaru oraz bezpieczna przesyłka

 1. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn.
 2. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu na koszt kupującego. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć swoje dane personalne, oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność: przez przelew na konto bankowe, tu prosimy podać numer konta, albo przez przekaz pocztowy na podany adres. Pieniądze sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki zwrotnej od klienta.
 3. Klient powinien odesłać towar na adres: I n l i t t e r i s , 05-300 M i ń s k   M a z o w i e c k i , ul. T o p o l o w a 10/10. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

 

IV. Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 2. Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie biuletynu jego dane (adres e-mail oraz imię) będą wykorzystywane również w celu wysyłania biuletynu.
 3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 1997 r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 

V. Postanowienia końcowe

 1. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy: I n l i t t e r i s , 05-300 M i ń s k   M a z o w i e c k i , ul. T o p o l o w a 10/10.
 2. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna-sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką potwierdzenia zamówienia.
 3. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) klienci informowani są w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej — w powitaniu.
 4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd.